من از یک قماش دیگرم

آره من ازآن هایش نیستم ..اگر خودم را بکشم هم نمی توانم هر صبح هر صبح کانسیلر بزنم به دور چشم هایم ، اول ریمل بلند کننده بعد حجم دهنده بعد نمی دانم ظهرمار کننده ...از دید من سولار ضرر دارد کلیپس موخره می آورد .. موی آدم باید موی خود خودی آدم باشد

یادم می رود کفش پاشنه بلند را برای کسی مثل من ساخته اند..منم و کفشهای کتانی منم و پیاده روی های طولانی 

اصلا نمی دانم رنگ ان 6 با بقیه چه فرقی دارد ناخن مصنوعی چه چسبی باید داشته باشد مژه مصنوعی را دیگر نگو ..یا ترکیب شرابی و قهوه ای و ..چه رنگی می شود توی سر آدم ..من خیلی چیزهای دیگر را بلد نیستم ..اما خوب سرم می شود که دخترم خوب سرم می شود ناز کردن یعنی چه خوب سرم می شود که آدم ها دل دارند خوب سرم می شود که دل ها محترمند خوب می دانم نباید کسی را قال گذااشت دل کسی را شکست نباید بازی کرد

من اگر دوستت داشته باشم صبر نمی کنم تو اول اس ام اس بدهی تو اول زنگ بزنی تو دنبالم بیایی تو... هر وقت که دلم تنگ شود اس ام اس می زنم ..دلم که بخواهد زنگ می زنم ..  کادو می گییرم .. 

آره من از قماش دیگرم ..من این شکلی ام 


/ 2 نظر / 28 بازدید